دستگاه فلزیاب لورنز دیتالاگر LORENZ DATA LOGGER محصول آلمان

 آشکار سازی ۶ کاناله : سه کانال Delay , دو کانال Ground , یک کانال برای طبقه بندی مواد رسانه ی ذخیره سازی SD memory card تعداد مکان های قابل کاوش با یک کارت: ۹۹ در هر ثانیه ۱۶ پالس دریافت می کند وضوح تصویر: ۱۶بیت رویه Data logger به همراه SD memory  که ۶ کاناله است به...