دستگاه فلزیاب گنج یاب گرت Garrett Sea Hunter Mark II

ویژگی های کلیدی نوع مدار: تکنولوژی القاء پالس برای اتوماتیک لغو نمک / کانی زمین آستانه صوتی، تنظیم: تنظیم به اولویت کاربر کاربر قابل تنظیم تبعیض / حذف هیپ کوه کمربند / کیف: کاهش وزن آشکارساز برای جستجوهای طولانی حالت تبعیض ها: دو حالت عامل (استاندارد و یا گسسته) ارائه...