دستگاه فلزیاب Fisher XLT 30

پای کوچک قابل اعتماد فیشر یک میکروفن فوق العاده حساس در مورد زمین به اندازه یک کامپیوتر “موش” است. عالی برای محل نشت بر روی دیوار و سطوح داخلی.Hydrophonic پروب کار برجسته هنگامی که تماس مستقیم می تواند باشد. فیشر XLT-30 تشخیص و با دقت اشاره کردن نشت مایع...