دستگاه فلزیاب فیشر F5

وزن كلي- lbs 3 (38/1 كيلوگرم) فركانس- 8/7 كيلوهرتز 5 سال گارانتي تغيير فركانس 4 شناسه صوتي درجه يك تماس بازخواني عددي 99- 0 شناسه اهداف بصري با جمع بندي شناسه هدف با نمودار ميله اي اطمينان تنظيمات مفيد و سر حد آستانه بازخواني (دريافت) حالت معدني زمين فشاردادن نقطه...